Sākums Aktivitātes
Aktivitātes
Paveiktais 2014.gadā

29.12.2014


Delfīnterapija:

Tā kā Latvijā arvien pieaug ģimeņu vēlme doties uz delfīnterapiju un sakarā ar politiskajiem apstākļiem Ukrainā šo pakalpojumu Ukrainā var saņemt ierobežoti, mēs uzsākām sadarbību ar Klaipēdas Jūras muzeju par delfīnterapijas pakalpojumiem, kā arī esam uzsākuši sadarbību ar Klaipēdas Tūrisma informācijas centru par pacientu izmitināšanu Klaipēdā. Tomēr, ņemot vērā to, ka Klaipēdas delfinārijs varēs uzņemt ierobežotu skaitu pacientu, mēs turpinām uzlabot sadarbību ar citiem delfīnterapijas sniedzējiem pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanai, kā arī esam uzlabojuši norēķinu sistēmu un vienojušies par dažādām atlaidēm Latvijas bērniem. Tāpat esam uzlabojuši nosacījumus izmitināšanas pakalpojumiem tā, lai ģimenēm, rehabilitācijas laikā uzturoties ārpus mājām, būtu komfortabli un piemēroti apstākļi bērniem atbilstoši viņu vajadzībām.
Sadarbība ar citām Nevalstiskajām organizācijām:

Lai celtu ģimeņu kompetences, uzlabotu informācijas apmaiņu un veicinātu dažādu veselības aprūpes un sociālo procesu uzlabošanos, tiek veidota sadarbība ar citām Nevalstiskajām organizācijām. Sākotnējā mūsu sadarbība notiek kā informācijas apmaiņa, lai ģimenes reģionos un dažādās interešu grupās maksimāli tiktu nodrošinātas ar informāciju par aktuālo veselības aprūpes, speciālās izglītības un sociālajā jomā.

Jūnijā nodibinājām sadarbību ar biedrību “Dzīve bez glutēna”. Sadarbība veicinās to ģimeņu atbalstu, kurās ir bērni ar diagnosticētu celiakiju. Biedrība ir būtisks informatīvs atbalsts, kā arī visu celiakijas slimnieku interešu pārstāvis. Tāpat biedrībai ir izveidota sadarbība bezglutēna produktu piegādātājiem, kas arī ir būtisks atbalsts ģimenēm.

Lai palīdzētu mūsu bērniem socializēties un integrēties, novembrī mēs sākām ciešāku sadarbību ar Ukraiņu biedrību Džerelo. Biedrības bērni aicināja Jelgavā dzīvojošos bērnus ar invaliditāti pie sevis ciemos, lai kopā svinētu Latvijas Dzimšanas dienu. Šis Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts Integratīvs pasākums ģimenēm, kas audzina bērnus ar Invaliditāti un Ukraiņu biedrības bērniem bija ļoti vērtīgs. Turpinot sadraudzību ar Ukraiņu biedrību, mūsu draugu pulkam ir pievienojies arī Jelgavas rokdarbnieku klubs “Zelta rokas”. Abas organizācijas ir gatavs iesaistīt Rūpju bērnu māmiņas savās aktivitātēs, jo īpaši māmiņas rokdarbnieces. Pašreiz norit gatavošanās rokdarbu izstādei Jelgavā, kas notiks nākamā gada janvārī. Tāpat Ukraiņu biedrība un rokdarbnieku klubs “Zelta rokas” sagatavoja mūsu bērniem ļoti skaistus pašu darinātus izstrādājumus ar mērķi iepriecināt gan mammas, gan bērnus svētkos. Nākotnē plānojam kopīgus pasākumus Rūpju bērnu māmiņām.
Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām:

Lai mēs varētu informēt ģimenes par pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta, kā arī lai uzlabotu institūciju darbības kvalitāti un nodrošinātu bērniem tādus pakalpojumus, kādi ir nepieciešami un pienācīgā kvalitātē, mēs esam uzsākuši sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām. Viens no sadarbības ieguvumiem ir informācijas apmaiņa-institūcijas informē mūs par aktualitātēm, savukārt mēs tālāk informējam ģimenes. Savukārt, mēs rosinām ģimenes veidot atgriezenisko saiti un informēt institūcijas par pakalpojumu kvalitāti, par pakalpojumiem, kas ir nepieciešami, sniegt ierosinājumus situācijas uzlabošanai un aktīvi līdzdarboties savu un savu bērnu interešu aizstāvībai.Pašvaldību sniegtie pakalpojumi:

Strādājot ar ģimenēm, mēs sapratām, ka bieži ģimenes nav informētas par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, kurus ģimenes var saņemt, tāpēc uzrunājām 60 lielākās Latvijas Pašvaldības sniegt informāciju par pašvaldībās sniegtajiem pakalpojumiem personām ar invaliditāti veselības aprūpes, sociālajā un izglītības jomās.
Vecāku dienas:

Kopš 2014.gada marta Ziedot.lv ir aizsācis jaunu iniciatīvu - īpašas Vecāku dienas rūpju bērnu vecākiem, kurās vecākiem dot iespēju sarunāties ar dažādu nozaru pārstāvjiem par ģimenēm aktuālām tēmām, tikties ar iedvesmojošām personībām, veltīt laiku sev, savai labsajūtai un visiem kopā satikties, lai dalītos pieredzē un pārrunātu mums aktuālos jautājumus.

Pirmā šāda “Vecāku diena” notika 28.martā Rīgā, kur piedalījās 40 ģimenes no visas Latvijas. Interese bija liela, bet diemžēl daudzi vecāki, kas labprāt piedalītos „Vecāku dienā”, nevarēja ierasties dažādus sadzīvisku iemeslu dēļ, kā piemēram, nav sakārtots bērna/jaunieša pieskatīšanas jautājums (nav cilvēka, kas varētu pieskatīt bērnu, kad māmiņai nepieciešams iziet ārpus mājas) u.c. Uz sarunu ar ģimenēm tika aicināti nacionālā veselības dienesta (NVD) un LR Tiesībsarga biroja pārstāvji, kas īsumā izklāstīja par savu darbības jomu, izstāstīja, kā var palīdzēt ģimenēm un daļēji atbildēja uz vecāku iepriekš sagatavotajiem jautājumiem. Tie jautājumi, uz kuriem ierēdņi nesniedza atbildes klātienē, mēs apkopojām un nosūtījām Labklājības Ministrijai, NVD un Tiesībsarga birojam, tāpat Ministrijai tika nosūtīti vecāku ieteikumi veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai. Kopumā ģimenes tika iepazīstinātas ar LR Tiesībsarga biroja darbību, ar NVD darbību un kompetencēm, kā arī auditorija tika iepazīstināta ar veselības aprūpes jautājumiem, piemēram, Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas, kādus pakalpojumus apmaksā/neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, rindu veidošanās ārstniecības iestādēs, medicīniskā rehabilitācija, ārstniecības pakalpojumu saņemšana ārpus Latvijas (S1 veidlapa, S2 veidlapa, EVAK, Izdevumu atmaksa pēc LR tarifa saskaņā ar „Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē”, pacientu tiesības, tiesības uz informāciju u.c. jautājumiem.

Visi “Vecāku dienā” apskatītie jautājumi būtiski uzlabo vecāku kompetences un iegūtās zināšanas ļauj sekmīgāk izmantot valsts apmaksātos pakalpojumus. Kā arī būtiski ir tas, ka vairums ģimeņu iepriekš nebija informētas par iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārzemēs, tāpēc mēs stāstījām ģimenēm par to, kādus ārstniecības pakalpojumus var saņemt ārzemēs un kādā ir kārtība, lai šos pakalpojumus saņemtu. Tikšanos ar iepriekšminēto institūciju pārstāvjiem vērtējam pozitīvi, jo, neskatoties uz to, ka netika sniegtas atbildes uz visiem vecāku interesējošajiem jautājumiem, ģimenes ieguva daudz jaunas un noderīgas informācijas. Par to liecina arī vecāku atsauksmes.

Lai ģimenes saņemtu garīgu stiprinājumu darbojoties ikdienā, mēs vēlējāmies vecākus iepazīstināt ar filozofu Valdi Svirski, kas iepazīstināja klātesošos ar metodēm stresa pārvarēšanai, sevis sakārtošanai (fiziskā un garīgā ķermeņa sakārtošana) u.c. garīgām praksēm, ko mēs ikviens varam darīt mājās ikdienā savas labsajūtas uzlabošanai. Ģimenes bija priecīgas par šādu tikšanos un atzina, ka ir ieguvušas atziņas dvēselei.

Lai nedaudz palutinātu ģimenes, kas ikdienā daudz strādā saviem bērniem, aizmirstot par sevi, „Vecāku dienas” noslēgumā Rūpju bērnu māmiņām tika nodrošināts mirklis labsajūtas un prieka - tikšanās ar „Madara Cosmetics” pārstāvjiem par ķermeņa kopšanas rituāliem. Saruna tika veidota neformālā formā, lai ģimenēm būtu iespēja arī savā starpā iepazīties un dalītos pieredzē. Dienas noslēgumā „Madara Cosmetics” iepriecināja māmiņas, katrai dāvinot ķermeņa kopšanas komplektu.

Gatavojoties „Vecāku dienai”, tika sagatavots apjomīgs informatīvs materiāls vecākiem, kas bija pieejams papīra formātā, kā arī pēc pasākuma šis materiāls elektroniski tika izsūtīts datu bāzē esošajām ģimenēm uz iepriekš norādīto e-pastu. Tāpat tika apkopoti visi vecāku jautājumi un problēmsituācijas un tiek veidota atgriezeniskā saite ar ģimenēm, lai nākotnē mēs varētu saprast, ko darīt labāk un darīt labāk, lai mēs apzinātu ģimeņu vēlmes un vajadzības.
Gatavojoties otrajai “Vecāku dienai”, kas notika 12.06.2014, uzrunājām saistošās institūcijas par iespēju klātienē pārrunāt pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem ar invaliditāti veselības aprūpes jomā. Esam iepazīstinājusī ierēdņus ar problēmsituācijām, kā arī apkopojām institūciju iepriekš sniegtās atbildes uz ģimeņu interesējošajiem jautājumiem. Mēs iepazīstinājām ģimenes ar institūciju atbildēm un rosinājām ģimenes iesaistīties, risināt problēmsituācijas, izsakot savu viedokli, pieredzi un izteikt ierosinājumus, kā situāciju varētu uzlabot. Kopumā ir izkristalizējušies vairāki ierosinājumi IzM, LM, VM, ko rakstiski iesniedzām institūcijām pēc “Vecāku dienas” 12.06.2014. Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kā arī lai uzlabotu no valsts budžeta sniegto veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, definējām galvenās problēmsituācijas veselības aprūpes un sociālajās jomās prezentācijā “Pakalpojumu pieejamība bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”. Ar šiem jautājumiem klātienē iepazīstinājām Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvjus un saņēmām arī skaidrojumus un komentārus no ierēdņiem. Pēc “Vecāku dienas” 17.06.2014 Ministru Kabinetā tika skatīts Labklājības Ministrijas ziņojums "Par valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju loka pārskatīšanu". Pēc tikšanās ar ģimenēm LM Ministrija aicināja Ministru Kabinetu veikt izmaiņas normatīvajos aktos. Pēc mūsu iniciatīvas ģimenes, kam aktuālā šī tēma pārstāvēja savas intereses Ministru Kabinetā. Kā rezultātā LM plāno veikt grozījumus MK noteikumos "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte"" Grozījumi paredzēs Pabalstu visiem ar celiakiju slimiem bērniem gan tiem, kam ir noteikta invaliditāte, gan tiem, kam nav invaliditāte (šobrīd pabalstu izmaksā tikai tiem bērniem, kam NAV noteikta invaliditāte) un Atbalsta izmaksu turpina, ja minētie bērni pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem. Savukārt 18.06.2014 ar mūsu iniciatīvu notika Sociālo un darba lietu komisijas sēde, kur tika izskatīts jautājums "Pakalpojumu pieejamība bērniem un jauniešiem ar invaliditāti". Bērnus un jauniešus ar invaliditāti pārstāvēja vadītāja Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta un komunikāciju vadītāja Ilze Ošāne, biedrības “Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS” vadītāja Inga Baļe, invalīdu un viņu draugu apvienības valdes locekle Ņina Meņģele un vecāku pārstāve Dita Rituma. Tāpat sēdē piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas, kā arī NRC "Vaivari" valdes priekšsēdētāja A.Nulle un Tehnisko palīglīdzekļu centra vadītāja L.Nelsone. Šajā tikšanās reizē mēs cerējām saņemt no deputātiem konkrētas atbildes un mūsu jautājumiem par veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem valstī.
Trešā "Vecāku diena" 24.10.2014 .Lai informētu ģimenes par sociālajiem un medicīniskajiem pakalpojumiem, kas tiek segti no valsts un pašvaldību budžeta un kādus pakalpojumu ģimenes ir tiesīgas izmantot bezmaksas, uz tikšanos mēs aicinājām Labklājības Ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecāko ekspertu Aldi Dūdiņu, kas ģimenes informēja par valsts nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm, kurās ir personas ar invaliditāti. Bieži ģimenes jauc pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem un pakalpojumus, ko sniedz Pašvaldības. Ir pakalpojumi, ko pašvaldības sniedz iedzīvotājiem, jo šo uzdevumu pildīšanai Ministrijas ir deleģējušas Pašvaldības, bet ir arī tādi no Pašvaldību budžeta apmaksātie pakalpojumi veselības un sociālajās jomās, kas ir Pašvaldību iniciatīvas, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un vēlmes. Šo pakalpojumu klāsts Pašvaldībās ir atšķirīgs. Tāpēc lai iedrošinātu citas ģimenes reģionos lūgt Pašvaldībās ieviest jaunus pakalpojumus, mēs aicinājām uz tikšanos Rīgas sociālā dienesta pārstāvjus, kas ģimenēm izskaidroja, kādus pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz valstī lielākā Pašvaldība. Vienlaicīgi Rīgas reģionā dzīvojošās ģimenes saņēma izsmeļošu informāciju par Rīgas sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, tajā skaitā personām ar invaliditāti.

Mēs esam uzsākuši sadarbību ar Klaipēdas Jūras muzeju par delfīnterapijas pakalpojumiem. Lai vecinātu ģimeņu izpratni par delfīnterapijas nepieciešamību, nozīmi un efektivitāti dažādu slimību ārstēšanā, priekšnoteikumiem un praktiskām lietās saistībā ar delfīnterapiju, aicinājām uz sarunu Klaipēdas Jūras muzeja delfīnterapijas nodaļas vadītāju Dr. Brigita Kreivinienė .

Lai paplašinātu ģimeņu, kurās aug bērni ar invaliditāti, iespējas, sadarbībā ar biedrību Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi informējām ģimenes par biedrības īstenoto bezmaksas jauna veida sociālo pakalpojumu ģimenēm "Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstība bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai". Šis pakalpojums ir praktiskas konsultācijas ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojuma mērķis un uzdevums ir sniegt ģimenēm prasmes un zināšanas- kā sniegt atbalstu, kā mācīt savam bērnam pašaprūpi. Tas ir vērsts uz praktiskām un sadzīviskām lietām - kā mācīt bērnam ģērbties, ēst, mazgāties pašam, kādos gadījumos var un vajag izmantot dažādas palīglietas, kāpēc ir svarīga atbilstoša pozicionēšana un kā to nodrošināt, kam pievērst uzmanību attiecībā uz tehniskajiem palīglīdzekļiem. Konsultācijas notiek ģimenes vidē - mājās. Pakalpojumu sniedz divi sagatavoti eksperti- ģimenes konsultants un ergoterepeits. Šie speciālisti sadarbojas ar ģimeni, ģimene izvirza savu prioritāti, un saņem praktiskus padomus un apmācību- kā šo prioritāti sasniegt. Pakalpojums tiek sniegts bezmaksas visā Latvijā.

Lai nedaudz mainītu ģimeņu ierasto skatījumu uz lietām, Lego Education iepazīstināja ģimenes ar inovatīvām apmācību metodēm ar robotiku. Kā arī ģimenes tika iedrošinātas kopā ar bērniem nedēļas nogalēs apmeklēt LEGO Education pulciņu, kur instruktora pavadībā var iepazīt konstruktorus, kā arī tos izmēģināt praksē sava LEGO stāsta vai robota būvēšanā.

24.10.2014 “Vecāku dienā” klātienē piedalījās 89 ģimenes, pārējām ģimenēm, kurām nebija iespēju ierasties, seminārā apskatītā informācija tika nosūtīta elektroniski.

Gada sākumā mēs uzrunājām 60 lielākās Latvijas Pašvaldības sniegt informāciju par pašvaldībās sniegtajiem pakalpojumiem personām ar invaliditāti veselības aprūpes, sociālajā un izglītības jomās. Pēc “Vecāku dienas” iepazīstinājām ģimenes ar šo materiālu. “Vecāku dienā” ģimenēm bija iespēja iepazīties ar tiem pakalpojumiem, ko sniedz Rīgas Pašvaldība. Tagad ģimenes var iepazīties ar tiem pakalpojumiem, ko sniedz Pašvaldība ģimeņu dzīvesvietā. Aicinājām ģimenes griezties savās pašvaldībās un rosināt jaunu pakalpojumu ieviešanu, tos pakalpojumu ieviešanu, kas nepieciešami tieši viņu bērniem. Aicinām ģimenes veidot sadarbību ar pašvaldībām un piedalīties aktuālo pakalpojumu ieviešanā.
Seminārs "Autisms"

„Atvērto durvju diena Latvijas Autisma Apvienībā”. 2.aprīlis ir Starptautiskā plašs tēmu loks, sākot ar pamatjautājumiem par autismu, Autisma diena, tāpēc aprīļa mēnesī vēlējamies pulcēt kopā tās ģimenes, kurās aug bērni ar autiskā spektra traucējumiem. 30.04.2014. Sadarbībā ar Latvijas autisma apvienību tika organizēts seminārs „AUTISMS” ģimenēm, kas nesen uzzinājušas par autisma diagnozi vai autiskā spektra traucējumu varbūtību savam bērnam, un meklē atbildes uz daudziem jautājumiem, kā arī vecvecākiem, atbalsta personām, pedagogiem un citiem interesentiem. Semināra laikā tika apskatīts sensoro integrāciju līdz alternatīvajai komunikācijai, laika plānošanai un citām praktiskām lietām. Seminārs ilga 6 stundas. Seminārā piedalījās vadošie jomas speciālisti psihiatrs, ģenētiķis dr.Daiga Bauze, psihologs Zane Kronberga, LAA valdes priekšsēdētaja Līga Bērziņa, speciālais pedagogs Ance Krauze. Semināra laikā Tika prezentēti LAA jaunie informatīvi izglītojošie publicētie materiāli vecākiem un atbalsta personālam „Saprast autismu.Saprast sevi.Saprast pasauli” un pašaprūpes materiāls „Ikdienas prasmes un darbības cilvēkiem ar autiska spektra traucējumiem”, ko semināra dalībnieki varēja saņemt bezmaksas. LAA plāno attīstīt šim materiālam online versiju, kur katrs vecāks varētu izveidot individuālu, savam bērnam atbilstošu materiālu. Pēc semināra tika veidota atgriezeniskā saite gan ar semināra dalībniekiem, gan citām Ziedot.lv ģimenēm, kurām varētu būt saistoša autisma tēma. Tika sagatavots un nosūtīts ģimenēm elektroniski apjomīgs materiāls par autismu un ar autisma jomu saistītajiem jautājumiem.Darbs ar Nacionālo rehabilitācijas centru „Vaivari” par pakalpojumu saņemšanas pieejamību un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas jautājumiem. Ik dienas mēs saskaramies ar ģimeņu sūdzībām par pakalpojumu nepieejamību vai sliktu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti NRC „Vaivari”.

Visbiežāk definētās problēmas ir:

• Garās rindas uz rehabilitāciju (apmēram 2 gadi), kas ir ļoti ilgs laiks, kai saņemtu kvalitatīvu rehabilitāciju un efektīvu rezultātu.

• Pakalpojumu nepieejamība dažādām pacientu grupām, piemēram pacientiem ar autismu vai smagiem funkcionālajiem traucējumiem,

• Pakalpojumu sniegšanas zemā kvalitāte.

Mēs mēģinājām izprast visas ģimeņu sniegtās sūdzības par NRC “Vaivari” sniegtajiem pakalpojumiem, apkopot tās un informēt par šī problēmām NRC “Vaivari” atbildīgās personas, sniedzot arī rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Šī ir grūta cīņa un darbs ar NRC “Vaivari” pakalpojumu pieejamību un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti turpinās šī jautājuma risināšanā esam iesaistījuši arī citas Institūcijas, kā piemēram Veselības Ministrija un Labklājības ministrija. Notiek konkrētu problēmsituāciju risināšana, piemēram, NRC „Vaivari”rehabilitācijai neuzņem bērnus ar autiskā spektra traucējumiem, kas ir pretrunā ar NRC „Vaivari” darbību regulējošajiem noteikumiem, pacientu uzņemšanas kārtību, pacientu tiesību likumu u.c. likumdošanas aktiem. Tāpat esam aicinājuši ģimenes informēt mūs par savu pieredzi saistībā ar NRC „Vaivari” darbību un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, minot konkrētus faktus un ierosinājumus situācijas uzlabošanai.Rehabilitācijas pakalpojumu apkopojumums:

Ģimenes savā starpā bieži konsultējas par dažādiem ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumiem Latvijā un ārvalstīs, tāpat interesējas par speciālistu atsauksmēm un atsauksmēm par dažādu klīniku pakalpojumiem. Lai atvieglotu ģimenēm šo procesu, esam sākuši apkopot visus tos rehabilitācijas pakalpojumus, ko izmanto Ziedot.lv bērni un jaunieši Latvijā un ārpus Latvijas. Vēlamies apkopot arī vecāku rekomendācijas par speciālistiem un ārstniecības iestādēm, kā arī apkopot pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju. Lai apkopotu iepriekšminēto informāciju, izveidojām anketu, ko izsūtījām elektroniski ģimenēm.
Darbs ar ģimenēm:

Katru dienu norit intensīvs darbs ar vecākiem, jo īpaši ar Rūpju bērnu māmiņām. Mēs uzklausām ģimeņu stāstus, mēģinām kopīgi rast piemērotāko risinājumu. Reizēm Rūpju bērnu māmiņas ir tik vientuļas un jūtas bezspēcīgas savās rūpēs, ka mēs sniedzam emocionālo atbalstu, vienkārši uzklausot un iedrošinot. Katru dienu notiek kādās lielākas vai mazākas sadzīviskas problēmas risināšana, ar kuru ģimene pati nespēj tikt galā. Reizēm ģimenes savā rutīnā nespēj saskatīt risinājumu savai problēmai un pieņemt pareizi lēmumu, bet izrunājot savu problēmu , viņi paši spēj saskatīt risinājumu un rīkojas. Mums nepieciešams ģimenes uzklausīt un atbalstīt. Parasti komunikācija notiek klātienē, pa telefonu vai elektroniski.

Mūsu ģimenēm ikdienas nepieciešams atbalsts gan emocionāls, gan informatīvs, kā arī praktisks. Efektīvākai komunikācijai ar ģimenēm un māmiņu stirpināšanai Sociālajos tīklos izveidota informatīva vietne Rūpju Bērnu māmiņām. Informācija regulāri tiek papildināta. www.draugiem.lv/oranzaisstars un http://www.draugiem.lv/group/18617794/rupju-bernu-maminam/Mātes dienas svinības:

Visā Latvijā maija mēnesī tiek svinēta māmiņu diena. Bērni gatavo apsveikumus, pļavā plūc puķes un iepriecina savas māmiņas. Diemžēl smagi slimu bērnu mammām šis prieks netiek, jo viņu bērniem ir tik smagi funkcionālie traucējumi, ka viņi, nezīmē, nedzied, nespēlē māmiņu dienas koncertos, neplūc ziedu pļavā... un nerunā, nestaigā, neskaita... šie bērni dzīvo savā pasaulē, smagi strādā veselības uzlabošanai vai pat cīnās par savu dzīvību. Es pati esmu māmiņa 8 gadus vecam zēnam ar invaliditāti un atklāti sakot, Māmiņu diena nav priecīgākie gada svētki. Ikreiz māmiņu dienai veltītajos koncertos man birst asaras par to, ka mans bērns nespēj noskaitīt man dzejoli, nespēj man nodejot vai pagatavot apsveikumu. Tomēr mans dēls ir mana vislielākā dāvana un es mīlu viņu tādu, kāds viņš ir un esmu pateicīga, ka viņš man ir! Ilgstoši pārdomājot ģimeņu stāstus par to, ko tā ikdienā pārdzīvo, nolēmām kopīgi ar sadarbības partneriem māmiņām uzdāvināt vienu prieka pilnu dienu, sarīkojot nelielus svētkus māmiņām. Divi Latvijā atpazīstamākie šokolādes izstrādājumu ražotāji Mātes dienā sveica gandrīz 80 smagi slimu bērnu māmiņas. Pavasara sirsnīgākajos svētkos š.g. 09.maijā un 11.maijā māmiņas saņēma brīnišķīgu dāvanu – Ceļojumu šokolādes tapšanas pasaulē. Katru gadu maija mēneša otrajā svētdienā visā Latvijā tiek svinēta Mātes diena. Sadarbībā ar Pure Čocolate šokolādes muzeju un LAIMA šokolādes muzeju Mātes dienā mēs dāvinājām neaizmirstamu piedzīvojumu šokolādes pasaulē, organizējot bezmaksas ekskursijas uz šokolādes muzejiem Pūrē un Rīgā, tādējādi svētkos iepriecinot 80 rūpju bērnu māmiņas.

Mammām tā bija fantastiska iespēja pabūtu kopā citādā vidē, uzkrāt enerģiju, sakārtot savas domas un vienkārši atpūsties no ikdienas raizēm, lai pēc tam ar lielāku atdevi varētu veltīt sevi bērnam un ģimenei.

Pateicamies par šiem svētkiem saviem partneriem Pure Čocolate šokolādes muzejam, Laimas šokolādes muzejam, AS Staburadze un AS Laima kolektīviem, kā arī tūrisma firmai ''Auto Starts tūre'' par transportu.
Vienošanās ar Labklājības ministriju par sadarbību:

Vēloties paaugstināt nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, vēloties panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, apzinoties nepieciešamību veicināt informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī vēloties plānot, stiprināt un attīstīt turpmāku abpusējo sadarbību, 2014.gada 22.maijā LR Labklājības ministrija un Biedrība "Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS" noslēdza vienošanos par sadarbību. Vienošanās mērķis ir nodrošināt un attīstīt pušu savstarpēju sadarbību jomās: personu ar invaliditāti vienlīdzības iespējas, sociālais darbs, sociālā iekļaušana, sociālā palīdzība, sociālā aprūpe, sociālā un profesionālā rehabilitācija, valsts sociālā apdrošināšana un valsts sociālie pabalsti.


Darbs ar NRC “Vaivari” un Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru turpinās ar mērķi uzlabot pakalpojumu pieejamību un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Esam apkopojuši ģimeņu iebildumus par NRC “Vaivari” darbību un sniegtos ierosinājumus pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Situācijas uzlabošanai ar minēto informāciju rakstiski iepazīstinājām NRC. VSIA NRC “Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centra klienti bieži saskaras ar problēmu, ka pacientam nozīmētais tehniskais palīglīdzeklis, tajā skaitā, ortozes, kas ir iekļauts no valsts budžeta finansēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, bet pēc būtības tas nav pieejams dažādu iemeslu dēļ. Galvenokārt, tas ir saistīts ar to, ka VSIA NRC “Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centra izsludinātājā tehnisko palīglīdzekļu iepirkumā nepiesakās pretendenti piegādāt vai ražot konkrētu palīglīdzekli. Tādējādi rodas situācija, kad nepieciešamais tehniskais palīglīdzeklis ir iekļauts no valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, bet pēc būtības pacients ir spiests sev nepieciešamo palīglīdzekli iegādāties citās Eiropas Savienības valstīs par savas ģimenes budžeta līdzekļiem vai, kā tas ir vairumā gadījumu, tehniskie palīglīdzekļi tiek iegādāti par ziedojumiem, jo Latvijā reāli šis palīglīdzeklis nav pieejams.

Tā kā Tehnisko palīglīdzekļu joma ir joprojām nesakārtota, sadarbībā ar ģimenēm un citām nevalstiskajām organizācijām uzsākām pasākumus Tehnisko palīglīdzekļu centra darbības uzlabošanai. Noskaidrojām, kādus (un to vērtība eur) no valsts budžeta apmaksātos tehniskos palīglīdzekļus pacienti var saņemt jeb kādi tehniskie palīglīdzekļi ir iekļauti valsts apmaksājamo tehnisko palīglīdzekļu grozā. Kad mēs konstatējām, ka šajā grozā ir iekļautas arī ortozes, kas mūsu bērniem ir vitāli nepieciešamas, bet tās neizgatavo Latvijā attiecīgo speciālistu nepietiekamās kvalifikācijas dēļ, uzrunājām Labklājības ministriju un Veselības ministriju par iespējamajiem situācijas risinājumiem. Pamatojoties uz augstāk minēto, lūdzām izstrādāt kārtību (noteikumus), kādā pacienti var saņemt kompensāciju vai daļēju kompensāciju no valsts budžeta, iegādājoties tehniskos palīglīdzekļus citās Eiropas Savienības valstīs. Diemžēl Institūcijas skaidroja, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, kas ieviesta nacionālajos normatīvajos aktos 2013.gada 25.oktobrī, ir piemērojama tikai uz veselības aprūpes pakalpojumiem un direktīvas piemērošanu nevar attiecināt uz tehniskajiem palīglīdzekļiem. Tā kā līdz šim neesam saņēmuši konkrētu risinājumu situācijas uzlabošanai, plānojam veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu to speciālistu apmācību, kas varētu izgatavot mūsu bērniem nepieciešamās ortozes tepat Latvijā.

Tāpat lai mēs uzlabotu Tehnisko palīglīdzekļu centra sniegto pakalpojumu kvalitāti, regulāri informējam iestādi par konkrētiem gadījumiem, kad klientiem ir sūdzības par pakalpojumu vai darbinieku attieksmi, kā arī mudinām ģimenes sadarboties tehnisko palīglīdzekļu jomā.

Šobrīd sabiedrībā ir vērojama tendence pārvērtēt prioritātes ģimenēs. Un tās ir bērni, to izglītība, labklājība, attiecības gan ģimenē, gan sabiedrībā, bērnu individualitātes un pašvērtības celšana, vērtību pārvērtēšana, lietu un likumsakarību izprašana, vēlme mainīt dzīves kvalitāti sev un bērniem, mainās izpratne par bērnu attīstības traucējumiem, to cēloņiem un sekām. Mūsdienu sabiedrība kļūst atvērtāka, tomēr vēl joprojām ir vērojamas tendences vadīt cilvēku dzīves novecojošā sistēmā, tajā skaitā, tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas kārtība un tehnisko palīglīdzekļu kvalitāte. Šobrīd Tehnisko palīglīdzekļu centra piedāvātie rati ir acīmredzami sarežģīti – smagi, neergonomiski, grūti pārvietojami. Bieži rati netiek izmantoti pēc tā paredzamā mērķa, to nepietiekamās funkcionalitātes dēļ.

Tāpat lai saņemtu valsts apmaksātos ratus bērnam, ģimenes rindā gaida sākot no gada līdz pat 2,5 gadi un ilgāk. Bērni vēlas dzīvot sociāli aktīvu dzīvi neatkarīgi no tā, cik gara rinda ir tehnisko palīglīdzekļu centrā ratu saņemšanai. Ģimenēm ir svarīgi, lai bērniem ar funkcionālajiem attīstības traucējumiem būtu pieejama apmācība (izglītība un prasmju attīstīšana) atkarībā no bērna spējām un vajadzībām, kas veicinātu attīstību un integrāciju. Ja bērnam nav pieejami kvalitatīvi rati, šīs funkcijas ir stipri ierobežotas.
Ģimenes arvien biežāk saskaras ar problēmām, ka bērni ar dažādām diagnozēm netiek uzņemti rehabilitācijai stacionāros. Ģimenēm atsaka sniegt NRC “Vaivairi” pakalpojumus, par iemeslu tiek minēts tas, ka bērnam ir diagnosticēts autisms. Noteikumos, kas regulē pakalpojumu sniegšanu NRC "Vaivari" pacientu uzņemšanai rehabilitācijai nav minēti ierobežojumi pēc diagnozēm. Turklāt Pacientu tiesību likums paredz, ka pacients drīkst izvēlēties ārstniecības iestādi, kurā vēlas saņemt pakalpojumus. Tā kā šādi gadījumi, kad pacienti saņemt atteikumu bez būtiska pamatojuma, periodiski atkārtojas, darbojamies, lai mainītu pieteikšanās kārtību NRC “Vaivari” uz rakstisku formu, lai izvairītos no pārpratumiem un novērstu pacientu diskrimināciju, kā arī mudinām atbildīgās institūcijas izstrādāt rehabilitācijas programmas dažādām pacientu grupām un apmācīt speciālistus, kas strādās ar šiem pacientiem.

No valsts budžeta apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu apkopojums:

Tā kā ģimenēm biezi vien nav skaidrs, kā rīkoties, kad rehabilitācijas iestādes atsakās sniegt konkrētiem pacientiem valsts apmaksātos pakalpojumus un kādus pakalpojumus tad izvēlēties, mēs apkopojām informāciju par visiem rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina valsts apmaksātos rehabilitācijas pakalpojumus, tas ir 94 iestādēm Latvijā. Atsevišķi norādot pakalpojumu veidus, kādi ir apmaksāji no valsts budžeta, un apmēru, kādā rehabilitācijas pakalpojumi ir apmaksājami no valsts budžeta. Izdalītas ir iestādes, kurās strādā multiprofesionāla speciālistu komanda, kuras pakalpojumi ir apmaksājami no valsts budžeta. Tāpat ģimenēm, izvēloties rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju, ir būtiski tas, vai iestādē ir iespējama pavadoņa klātbūtne, ja rehabilitācija notiek stacionāri, kā arī vai iestādes pakalpojumi ir pieejami personām ar autiskā spektra traucējumiem un/vai pacientiem ar garīga rakstura saslimšanām. Iepazīstinājām visas mūsu redzes lokā esošās ģimenes ar sagatavoto informāciju par valsts apmaksātās rehabilitācijas iespējām.
Ārstniecības pakalpojumu pārskats:

Ģimenes savā starpā bieži konsultējas par dažādiem ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumiem Latvijā un ārvalstīs, tāpat interesējas par speciālistu atsauksmēm un atsauksmēm par dažādu klīniku pakalpojumiem. Lai atvieglotu ģimenēm šo procesu, esam apkopojuši ģimeņu sniegto informāciju.

Šobrīd ir apkopoti visi tie rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumi, ko izmanto ziedot.lv bērni un jaunieši Latvijā un ārpus Latvijas, tajā skaitā vecāku rekomendācijas par speciālistiem un ārstniecības iestādēm un pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju. Iepazīstinājām visas mūsu redzes lokā esošās ģimenes ar sagatavoto informāciju.

Darbs ar atbildīgajām valsts institūcijām-LM, VM, NVD, IzM par pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, tajā skaitā, pacientu ar autiskā spektra attīstības traucējumiem interešu aizstāvība un jautājums par individuālo asistentu izglītības iestādēs nodrošināšanu risināšana ar IzM. Ģimenes bieži vien ir kūtras un baidās risināt savas aktuālās problēmas, jo domā, ka nespēj ietekmēt procesus valsts pārvaldē. Tomēr mēs palīdzam ģimenēm, iedrošinām viņas un informējam valsts institūcijas par aktuālajām problēmām, kā arī mēģinām rist kompromisus un situācijas risinājumus.
Darbs Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra klientu nevalstisko organizāciju un profesionālo organizāciju pārstāvju padomē:

Šobrīd rindas no valsts budžeta apmaksāto tehniskos palīglīdzekļu saņemšanai ir mērojamas gados. Turklāt iepirkumos netiek iekļauti tādi tehniskie palīglīdzekļi, kas pēc funkcionalitātes ir piemēroti mūsu ģimenēm. Lai uzlabotu Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra sniegto pakalpojumu kvalitāti, pēc mūsu ierosinājuma tika izveidota Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra klientu nevalstisko organizāciju un profesionālo organizāciju pārstāvju padome, kuras darbības mērķis ir konsultēt VTPC dažādos ar Tehniskajiem palīglīdzekļiem saistītos jautājumos, izskatīt strīdus jautājumus starp VTPC un tehnisko palīglīdzekļu lietotājiem un sniegt savu atzinumu šo jautājumu risināšanā, izskatīt ar TP nodrošināšanu saistītos jautājumus, kas prasa vispusīgi pamatotu invertējumu, un sniegt atzinumus par tiem NRC „Vaivari” valdei un VTPC vadītājam, sadarboties ar VTPC vadītāju, kurš iespēju robežās sniedz nepieciešamo informāciju, izvirzīt kvalitātes kritērijus individuāli klientam izgatavojamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem. Arī mēs pārstāvam ģimeņu intereses Vaivaru TPLC padomē, lai vecinātu procesu uzlabošanos.
Pakalpojuma “Atelpas brīdis” koncepcijas izstrādāšana:

BKUS Gaiļezera novietnē ir pieejams pakalpojums ģimenēm „atelpas brīdis”, kur uz laiku var atstāt savu bērnu „rehabilitācijai”. Kamēr bērns tiek aprūpēt veselības institūcijā, ģimene var veltīt laiku sev. Reāli dzīvē šis pakalpojums tiek piedāvāts ļoti zemā līmenī, personāls ir nekvalificēts un neizprot sava darba jēgu, personāls pret pacientiem izturas neētiski un tik neprofesionāli, ka vecāki būtībā baidās šajā iestādē atsāt savus bērnus. Pakalpojuma mērķis ir vecākiem dotu laiku sev, lai vecāki varētu atpūsties no sava bērna un ar viņu saistītajām problēmām, bet realitāte ir cita. Pakalpojums it kā ir pieejams, bet tas nav izmantojams zemās kvalitātes dēļ. Turklāt pakalpojums nav pieejams reģionos. Lai mainītu šo situāciju un uzlabotu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, lai padarītu šo pakalpojumu tādu, kāds tas nepieciešams mūsu bērniem, mēs aicinājām ģimenes sniegt savu redzējumu par to, kādu ģimenes vēlas redzēt pakalpojumu “Atelpas brīdis”, lai visus priekšlikumus varētu iesniegts atbildīgajām institūcijām situācijas uzlabošanai. Arī Rīgas Pašvaldība rosināja sniegt priekšlikumus, lai Pašvaldība varētu veikt korekcijas pakalpojuma iepirkumā. Darbs pie šī projekta turpinās.
Alternatīvās komunikācijas tehniskie palīglīdzekļi:

2014.gada 21.oktobrī stājās spēkā grozījumi MK 15.12.2009 noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”. Tehnisko palīglīdzekļu saraksts tika papildināts ar sadaļu “Alternatīvās komunikācijas tehniskie palīglīdzekļi”. Ģimenēm nav īsti skaidrs, kā notiek process valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai. Turklāt alternatīvie komunikācijas tehniskie palīglīdzekļi ir absolūts jaunums, par ko ne ģimenes , ne vairums audiologopēdu nebija informēti. Tāpat nebija īsti skaidrs, kādi ir šie valsts apmaksātie alternatīvās komunikācijas tehniskie palīglīdzekļi, kurus pacienti var saņemt. Tāpēc mēs lūdzām LM sniegt plašāku aprakstu (tehniskā specifikācija) par katru MK noteikumu nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2.pielikumā minētajiem alternatīvās komunikācijas palīglīdzekļiem, lai ģimenes un speciālisti piemeklētu pacientam vispiemērotāko alternatīvās komunikācijas tehnisko palīglīdzekli. Ar LM skaidrojumu par alternatīvajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem iepazīstinājām ģimenes un speciālistus. Tāpat konsultējām ģimenes par kārtību, kādā var saņemt alternatīvās komunikācijas tehniskos palīglīdzekļus.
Par asistenta pakalpojumiem personām ar invaliditāti. Arī mēs iesaistījāmies diskusijās, runājām ar ģimenēm un sociālajiem dienestiem par šī pakalpojuma koncepciju, atbalsta mērķa grupām, par pakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtību u.c. Diskusijās gūtās atziņas mūsos rosināja par nepieciešamību uzrunāt pakalpojuma finansētāju Labklājības Ministriju, kurai mēs sniedzām savu redzējumu par pakalpojumu, par nepieciešamajām izmaiņām individuālo asistentu pakalpojuma sniegšanas kārtībā un sniedzām savas rekomendācijas pakalpojuma uzlabošanai, lai ieguvēji būtu visas iesaistītās puses.Seminārs Rūpju bērnu māmiņām "Kā dzīvot vieglāk?!":

Lai stiprinātu mūsu mammas un palīdzētu viņām rast spēku ne tik vieglajā ikdienā, decembrī Jelgavā notika īpašs seminārs Rūpju bērnu māmiņām "Kā dzīvot vieglāk?!", ko vadīja personīgās izaugsmes trenere Sarmīte Šmite. Nodarbībā tika piedāvāta iespēja palūkoties uz savu dzīvi no malas, radot iespēju pašam saredzēt lielisku pozitīvas izaugsmes ceļu. Dalībnieki ieguva praktiskas metodes, kā darboties, kā izkļūt no kļūmīgas situācijas un iegūt iekšējo harmoniju, kā ap sevi radīt pozitīvu enerģētisko lauku.
Elier SPE "Atelpas brīdis" Jelgavas māmiņām:

Rūpju bērnu māmiņas domas galvenokārt ir ap un par bērna veselību, aprūpi, izglītību, sociālo prasmju attīstīšanu un visiem pasākumiem, kas veicina bērniņa attīstību un socializāciju. Rūpju ir tik daudz, ka ikdienas steigā māmiņām nav iespēju atrast mirkli sev. Tāpēc, lai dāvinātu vienas dienas “Atelpas Brīdi” rūpju bērnu māmiņām, mēs sākam gatavoties mammu labsajūtai veltītam pasākumam, kas notiks nākamā gada janvārī.

 

Iegūts Sabiedriskā Labuma Organizācijas statuss


 
Paveiktais 2013.gadā

 

2013.gada janvāris - decembris:
Atbalsts ģimenēm "Doman Plu"s neirorehabilitācijas programmas īstenošanā; atbalsts ģimenēm, organizējot ārstēšanos un rehabilitācijas braucienus ārpus Latvijas.


2013.gada aprīlis – decembris: “Vecāku, kas audzina bērnus ar invaliditāti, stiprināšana”
Organizācija palīdz satikties līdzīgiem vecākiem, lai dalītos pieredzē, piedalītos apmācībās un sniegtu atbalstu viens otram. Šī projekta ietvaros vairāk kā 10 ģimenēm bija iespēja saņemt psiholoģiskās veselības veicināšanas pasākumus savu fizisko un garīgo spēku atjaunošanai. Šo pasākumu īstenošanas rezultātā trīs mātes ir izārstējušās no vidēji smagas depresijas, pārējie vecāki ir saņēmuši emocionālu piesaisti, psiholoģisko atbalstu un veselības veicināšanas pasākumus. Projekta laikā tika atbalstītas ģimenes, kas audzina bērnus ar garīgās attīstības traucējumiem (sniegts informatīvs un psiholoģisks atbalsts, radītas iespējas relaksēties no ikdienas rūpēm, palīdzēts bērniem un vecākiem socializēties; Veicināta sadarbība starp vecākiem; Radītas iespējas, lai vecāki vairāk veltītu laiku sev, savas fiziskās un garīgās veselības sakārtošanai un atjaunošanai. Dota iespēja vecākiem uzkrāt enerģijas rezerves.
Projekta īstenošanas laikā tika īstenoti vairāki pasākumi vecāku psiholoģiskā atbalsta sniegšanai:
1)Fiziskās un garīgās enerģijas atjaunošanai tika piedāvātās dažādas sporta nodarbības pēc izvēles (joga, baseins apmeklējums, deju centra apmeklējums)
2)Skaņu meditācija relaksācijai un garīgā līdzsvara un visu ķermeņa šūnu atjaunošanai
3)Individuālās Aura Soma konsultācijas
4)literatūra sevis pilnveidošanai un garīgai izziņai2013.gada decembris akcijas "Eņģeļi pār Latviju" aktivitātes Jelgavā. Akcija "Eņģeļi pār Latviju Jelgavā" organizēta ciešā sadarbībā ar Fondu «Ziedot», Swedbank Jelgavas filiāli, Jelgavas skolēnu Domi, citiem mūsu atbalstītājiem un brīvprātīgajiem.  Ziedot.lv dāvanu kiosks Jelgavā.

 

2013.gada maijs – labdarības akcija „Labestības Diena” aktivitātes Jelgavā".  Pasākums rīkots tautas akcijas "Labestības Diena" ietvaros sadarbībā ar partneriem, tajā skaitā, Fonds "Ziedot", Swedbank, biedrība "Caritas", Adventistu baznīcas jauniešu organizācija "Klubs vēstnieki" , biedrība „Par Zaļo enerģiju Lavijai”u.c.


 
 

 
Paveiktais 2011.gadā

2011.gada janvāris - decembris:

Līdzdarbošanās Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu nodaļas rīkotajā akcijā  "Labestības gads Jelgavā". Līdz šim brīdim akcijas ietvaros palīdzēts 7 bērniem: Gabrielai (vairāk par Gabrielu ziedot.lv) , Robertam (vairāk par Robertu ziedot.lv), Rebekai, Vladimiram, Dmitrijam (vairāk par Dmitriju ziedot.lv), Linardam (vairāk par Linardu ziedot.lv), Arnoldam.

 

2011.gada janvāris - jūnijs:
"Visuma skaņas" - mūzikas nodarbības ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Finansē: Jelgavas Pilsētas dome un Adventistu baznīcas jauniešu nodaļa.
Vairāk: www.zz.lv www.jelgavniekiem.lv www.apeirons.lv

 

2011.gada maijs:
"Labestības Stundas Jelgavā"  kļūst par tradīciju.  Pasākums rīkots tautas akcijas "Labestības Diena" ietvaros sadarbībā ar partneriem, tajā skaitā, Fonds "Ziedot", Swedbank, biedrība "Caritas", Adventistu baznīcas jauniešu organizācija "Klubs vēstnieki" u.c.  video skatīt šeit
Vairāk: www.zz.lv un   www.zz.lv www.jelgavasvestnesis.lv www.jelgavniekiem.lv www.apeirons.lv

 

 

2011.gada jūnijs - decembris:
Deju un kustību terapija. Seminārs vecākiem, pedagogiem un aprūpes personālam, kā arī grupas terapijas sesijas bērniem ar jaukta tipa funkcionālās attīstības traucējumiem. Projektu atbalsts: Jelgavas pilsētas Dome.

 

2011.gada rudenī  brauciens uz Akvaparku:
Ikgadējās BA „Turība” studentu rīkotās akcijas „Labais Darbs” ietvaros kopā ar bērniem devāmies  izpriecāties „Līvu Akvaparkā” š.g. 6.novembrī. Pasākuma mērķis bija dāvāt mirkli prieka tiem bērniem, kuru bērnības burvību daļēji aizēno slimība vai tās radītās sekas. vairāk par projektu un tā aktivitātēm lasiet www.draugiem.lv/davamirkli.   Skatīties video
Saistošā ziņa: BA „Turība” maģistratūras studentes iepriecināja mazos Jelgavniekus

 

2011.gada decembris akcijas "Eņģeļi pār Latviju" aktivitātes Jelgavā.
Akcija "Eņģeļi pār Latviju Jelgavā", organizēta ciešā sadarbībā ar mūsu atbalstītājiem, Swedbank Jelgavas filiāli un Fondu "Ziedot".

Skatīties video skatīties foto - "Es Jelgavā redzēju Eņģeļus"

Saistošā ziņa: "Akcijas "Eņģeļi pār Latviju" norise Jelgavā 
Akcijas «Eņģeļi pār Latviju» pasākumi notiks arī Jelgavā
Jelgavas veikalos akcijā «Eņģeļi pār Latviju» saziedoti gandrīz 2000 lati
Jelgavnieki atbalsta labdarības akciju «Eņģeļi pār Latviju»
Jelgavā notiks akcija «Eņģeļi pār Latviju»
«Eņģeļi pār Latviju» nolaižas arī Jelgavā


 

 


 

 

 

 
Paveiktais 2012.gadā

2012.gada janvāris - decembris:
Līdzdarbošanās Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu nodaļas rīkotajā akcijā "Labestības gads Jelgavā". Līdz šim brīdim akcijas ietvaros palīdzēts 10 bērniem.

 

 

 


2012.gada maijs
"Labestības Stundas Jelgavā" kļūst par tradīciju
. Pasākums rīkots tautas akcijas "Labestības Diena" ietvaros sadarbībā ar partneriem, tajā skaitā, Fonds "Ziedot", Swedbank, biedrība "Caritas", Adventistu baznīcas jauniešu organizācija "Klubs vēstnieki" , biedrība „Par Zaļo enerģiju Lavijai”u.c.

 

 

2012.gada novembris
Seminārs “Iepazīšanās ar Doman Plus neirorehabilitācijas metodi”.
Sadarbībā ar biedrību „Dižvanagi” un dakteri Jūliju Cīruli tika organizēts Vienas dienas seminārs vecākiem, aprūpes personālam, speciālajiem pedagogiem, potenciālajiem brīvprātīgajiem u.c. intersentiem. Apmācības mērķis - Iepazīstināt ģimenes, kas audzina bērnus invalīdus, speciālos pedagogus un speciālistus, kas strādā ar bērniem ar smadzeņu bojājumiem, ar neirorehabilitācijas programmas Doman Plus sniegtajām iespējām bērnu atveseļošanās un attīstības procesā. Domana metodes būtība ir vienkārša: maksimāli agri bērna vecāki tiek izglītoti par bērna nervu sistēmu, problēmām un iespējamo attīstības veicināšanu. Rezultātā bērns, kas pirms tam nespēja pat pakustēties, sāk rāpot, staigāt, lasa grāmatas un apmeklē skolu. Biedrība „Dižvanagi” šo metodi ir attīstījuši Liepājā. Liepāju regulāri apmeklē speciālisti, kas sastāda bērniem speciālu rehabilitācijas programmu darbam mājās. Visiem šiem bērniem ir būtiski veselības uzlabojumi.


 

2012.gada decembris
akcijas "Eņģeļi pār Latviju" aktivitātes Jelgavā.
Akcija "Eņģeļi pār Latviju Jelgavā", organizēta ciešā sadarbībā ar Fondu «Ziedot», Swedbank Jelgavas filiāli, Jelgavas skolēnu Domi, citiem mūsu atbalstītājiem un brīvprātīgajiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Paveiktais 2009-2010.gadā

2009.gada novembris:
muzikāls pasākums bērnu integrācijai sabiedrība "Notis bērnu priekam". Pasākums tapis sadarbībā ar Bērnu un jauniešu mūzikas klubu, Solvitu Grasmani, BB Factory, Danssuker, Latvijas Sarkanā krusta jauniešiem un Adventistu baznīcas jauniešiem.
Informācija medijos: www.jelgavniekiem.lv www.jelgavasvestnesis.lv    www.novaja.lv   www.zemgalei.lv

 

2010.gada maijs:
"Labestības Diena Jelgavā". Pasākums organizēts, atbalstot Fonda "Ziedot", LNT un Swedbank rīkoto akciju "Labestības diena 2010". Pasākuma organizēšanā izveidojās laba sadarbība ar citām organizācijām Jelgavā un Zemgalē. Īpašu paldies sakām Jelgavas pilsētas Domei, Adventistu baznīcas jauniešu organizācijai "Klubs vēstnieki", Solvitai Grasmanei, BJC "Junda" audzēkņiem, Bērnu un jauniešu mūzikas klubam (BJMK), Jelgavas uzņēmējiem un visiem jelgavniekiem, kas līdzpiedalījās pasākuma organizēšanā un atbalstīja akciju.
Informācija medijos: www.zz.lv www.jelgavasvestnesis.lv      www.jelgavniekiem.lv    

2010.gada rudens:
Ar Rietumu bankas Labdarības fonda atbalstu tika organizētas apmācības semināru formā (6 semināri) ģimenēm ar bērniem ar īpašam vajadzībām, pedagogiem, palīdzošo profesiju pārstāvjiem, lai padziļinātu savas zināšanas un kompetenci par cilvēka ķermeni un psihi. Semināru mērķis - iepazīstināt auditoriju ar metodēm, kas ļauj izprast, pieņemt un palīdzēt sev, savam bērnam un ģimenei atveseļoties fiziski un garīgi. Tās ir metodes, kas ietver gan psiholoģiju, gan tautas līdzekļu pielietojumu, ezoteriku, krāsu un skaņu mijiedarbību ar ķermeni, ķermeņa un veselības psiholoģiju, atroloģiju u.c.
Informācija medijos: www.zemgalei.lv www.jelgavasvestnesis.lv www.jelgavniekiem.lv

 

2010.gada oktobris - 2011.gada maijs:
Ar Adventistu baznīcas jauniešu organizācijas  "Klubs vēstnieki" finansiālu atbalstu  5 bērni tika nodrošināti ar Mūzikas terapijas kursu.

 

2010.gada decembris:
Akcija "Eņģeļi pār Latviju Jelgavā", organizēta ciešā sadarbībā ar mūsu atbalstītājiem, Swedbank Jelgavas filiāli un Fondu "Ziedot".