Sākums Jaunumi
Jaunumi
Biedrība saņem a/s „Latvijas Valsts meži” atbalstu sociālajai jomai

12.03.2015

2015. gada 25. februārī tika pieņemts lēmums 85 sociālās jomas projektiem piešķirt a/s Latvijas Valsts meži 300 000 eiro ziedojums, nodrošinot palīdzību teju 60 tūkstošiem cilvēkiem visā Latvijā. Kopumā konkursā tika saņemti pieteikumi no 201 sabiedriskā labuma organizācijas par kopējo summu 1.6 miljoni eiro.

Sociālā palīdzība ir viena no prioritārajām LVM ziedojumu jomām, tādēļ arī šogad ziedojums tika sadalīts 4 priorotām sociālās palīdzības jomām:

Palīdzībai sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām piešķirti 107 500 eiro 29 projektiem.
Palīdzībai bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām piešķirti 111 376.99 eiro 28 projektiem.
Sabiedrības grupu integrācijai atbalstam piešķirti 45 866.01 eiro 13 projektiem.
Pensijas vecuma cilvēkiem cienīga un aktīva dzīvesveida atbalstam piešķirti 35 257 eiro 15 projektiem.
Kopumā, atbalstot 85 iniciatīvas visā Latvijā, tiks nodrošināta 287 personas nodarbinātība un iesaistīti 696 brīvprātīgie palīgi.

LVM ziedojums sociālajai jomai aptver visu Latviju, tajā skaitā Rīgu, Alūksnes un Apes novadus, Jelgavu, Ozolnieku novadu, Rencēnu pagastu, Burtnieku novadu, Aizputes novadu, Daugavpili, Liepāju, Siguldas novadu, Valmieru, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Beverīnas, Kocēnu novadus, Mērsraga novadu, Mālpili, Ogri, Lielvārdi, Ķeguma un Ikšķiles novadus, Inčukalna novadu, Viesīti, Rēzekni un tuvējos novadus, Cesvaini, Līvānus, Riebiņu, Viļānu un Varakļānu novadus, Madonu, Zantes pagastu, Dobeli, Neretu, Lubānu, Kārsavu, Ķoņu pagastu, Dundagas novadu, Kolkas pagastu, Valku, Strenčus novads, Seda, Padures pagastu, Saldus un Brocēnu novadus, Ventspili, Puzes un Pūres pagastus, Tukumu, Preiļus, Kuldīgu un tuvējos novadus. Jūrmalu, Gulbenes, Jēkabpils, Talsu, Cēsu, Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Daugavpils apkaimes. [1]

 

Biedrība "Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS" sociālo projektu īstenošanai visā Latvijā projektu konkursā saņēma finansējumu   11301 EUR apmērā.

 

Mūsu vidū ir daudz smagi slimu bērnu, kuriem ikdienā ir nepieciešams veikt dažādus veselības veicināšanas un rehabilitācijas pasākumus, kā arī pasākumus, kas attīsta/uzlabo bērnu funkcionālās spējas. Palīdzēt bērniem var Latvijā pieejamās rehabilitācijas programmas, kā arī ārtēšanās ārpus Latvijas. Bieži nepieciešamie pasākumi nav apmaksāti no valsts budžeta un ir ļoti dārgi. Bērnu ar funkcionālajiem un/vai attīstības traucējumiem rehabilitācijai un funkcionālo spēju attīstīšanai vai uzlabošanai:
*piešķirtais valsts finansējums ir nepietiekams, uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem ir lielas rindas, pakalpojumu sniegšanas kvalitāte ir būtiski jāuzlabo;
*valsts apmaksātie pakalpojumi nav pieejami garo rindu dēļ vai bērnus atsakās uzņemt konkrēta ārstniecības iestāde;
*nepieciešami pakalpojumi, kas Latvijā vispār nav pieejami.

Mūsu vidū ir daudz smagi slimu bērnu, kas tāpat kā pārējie vēlas skriet, dziedāt, runāt, rotaļāties ar citiem bērniem, dzirdēt mammas dziedāto miega dziesmiņu, iet skolā un darīt visnotaļ ierastas un ikdienišķas lietas, kas vairumam bērnu tas ir pašsaprotami. Tomēr ir bērni, kam tas viss ir cerība un sapnis, jo viņus ir skārušas slimības, kas liedz kustību prieku – bērnu cerebrālā trieka, kas bieži kombinējas ar epilepsiju vai kāda citi reti sastopama iedzimta slimība vai dzīves laikā iegūta trauma, ar kuras sekām būs jāsadzīvo visu mūžu.
Palīdzēt bērniem var Latvijā pieejamās rehabilitācijas programmas, kā arī ārstniecības iestādēs un speciālozētajos centros ārpus Latvijas. Bērnu ar funkcionālajiem un/vai attīstības traucējumiem piešķirtais valsts finanasējums rehabilitācijai un funkcionālo spēju attīstīšanai vai uzlabošanai ir nepietiekams. Kā arī daudzi bērniem nepieciešamie pakalpojumi netiek segti no valsts budžeta. Bet ģimenes nepadodas un turpina cīnīties par saviem bērniem, meklējot arvien jaunas iespējas palīdzēt. 
Ģimenes iegulda visus savus spēkus, lai palīdzētu bērniem rehabilitācijas un atveseļošanās procesā.


Biedrības uzdevumi projekta ietvaros:


1.0rganizēt ārstniecības un rehabilitācijas palīdzības sniegšanu smagi slimiem bērniem, ievērojot katrai personai pieejamo finanšu līdzekļu apjomu un palīdzības mērķus, konsultēt ģimenes par iespējamajiem ārstniecības pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs;

2.Virzīt jautājumu “Pakalpojumu pieejamība bērniem un jauniešiem ar invaliditāti” atbildīgajās institūcijās, lai mūsu bērni saņemtu valsts apmaksātus kvalitatīvus rehabilitācijas, veselības aprūpes, izglītības un sociālo pakalpojumus, kā arī šie pakalpojumi būtu pieejami visām pacientu grupām pēc nepieciešamības. Sadarbībā ar ģimenēm sniegsim atbildīgajām iestādēm savas rekomendācijas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstīšanai pašvaldībās, pēc iespējas dodot iespējas visiem bērniem saņemt nepieciešamos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai.

3.Organizēt “Vecāku dienas”.Ģimenēm tiks dota iespēja tikties ar dažādiem speciālistiem un atbildīgajām amatpersonām, lai informētu par ģimeņu vajadzībām un nepilnībām veselības aprūpes sistēmā. Ģimenes saņems arī praktiskas zināšanas saistošajā jomā.

4.Informēt ģimenes par aktualitātēm saistošajās jomās, tajā skaitā, veselības aprūpes, sociālajā, izglītības u.c. jomās. Informācijas apmaiņa notiks gan pa tālruni, gan elektroniski caur elektronisko pastu, gan sociālajos tīklos, caur publikācijām biedrības mājas lapā, kā arī plānotas tikšanās ar ģimenēm klātienē pēc nepieciešamības. Piemēram, ikdienas rūpēs ģimenes neseko līdzi aktualitātiem, izmaiņām dažādu pakalpojumu sniegšanā, tāpēc biedrībai būs šī informatīvā funkcija.

5.Dalība Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nevalstisko organizāciju un nozares profesionālo organizāciju pārstāvju padomē, kur tiek apskatīti un risināti aktuālie jautājumi tehnisko palīglīdzekļu jomā, lai mūsu bērni pietiekamā apjomā varētu saņemt kvalitatīvus un piemērotus no valsts budžeta apmaksātos tehniskols līdzekļus tepat Latvijā. Padomes uzdevums ir risināt pacientiem aktuālos jautājumus šajā jomā.

6. Organizēt ekskursiju uz Klaipēdas delfināriju ar mērķi iepazīties ar pakalpojuma sniegšanu, redzēt, kā notiek terapija klātienē, kā arī uzdot savus jautājumus atbildīgajiem speciālistiem.


Avots: [1] Fonds Ziedot.lv http://www.ziedot.lv/jaunumi/konkursa-rezultati-par-a-s-latvijas-valsts-mezi-ziedojumu-socialajai-jomai-4438

Saistošās ziņas:

Jelgavā īstenos sociālos projektus par 16 630 eiro, Zemgales Ziņas


Jelgavā īstenos sociālos projektus par 16 630 eiro, Jelgavas Vēstnesis
 
Priecīgus svētkus!


 

 
Sadraudzība

Š.g. decembrī Jelgavas rokdarbnieku klubs "Zelta rokas" un Ukraiņu kultūras centrs Jelgavā „Džerelo” sarūpēja burvīgus adījumus akcijas "Eņģeļi pār Latviju" kioskam. Tāpat biedrība saņēma rokdarbnieku dāvinājumu - brīnišķīgu Sargeņģeli! Pateicamies dāmām par atbalstu! Īpašs paldies Tatjanai Lazdai par iniciatīvu!

http://dzerelo.lv/
http://rokdarbini.lv/

 

 

 


 

 
Skrīveru Saldumu dāvinājums bērniem

 

Ziemassvētkus ieskandinot, mēs saņēmām ziedojumu no vietējā saldumu ražotāja SKRĪVERU SALDUMI,

kas iepriecināja Jelgavas 2.internātpamatskolas audzēkņus, svētkos dāvinot dažādus našķus!

No sirds pateicamies Srīveru saldumiem par dāvinājumu bērniem!

 

 

 
Seminārs Rūpju bērnu māmiņām 06.12.2014

06.12.2014 Jelgavā aizvadīts seminārs Rūpju bērnu māmiņām "Kā dzīvot vieglāk?!", ko vadīja personīgās izaugsmes trenere Sarmīte Šmite.


Nodarbībā tika piedāvāta iespēja palūkoties uz savu dzīvi no malas, radot iespēju pašam saredzēt lielisku pozitīvas izaugsmes ceļu. Dalībnieki ieguva praktiskas metodes, kā darboties, kā izkļūt no kļūmīgas situācijas un iegūt iekšējo harmoniju, kā ap sevi radīt pozitīvu enerģētisko lauku.


Paldies Sarmītei par domu graudiem un visiem dalībniekiem par atsaucību semināra laikā!


 

 
« SākumsIepriekšējā123456789NākamāBeigas »

3 lapa no 9