Sākums Jaunumu arhīvs
Vecāki aktīvi iesaistās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā


Ceturtdien, 12.jūnijā, Rīgā notika vecāku, kas audzina bērnus ar invaliditāti, un Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvju diskusija “Pakalpojumu pieejamība bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”.

Konstruktīvā sarunā tika apskatīts plašs problēmu loks. Šī brīža veselības aprūpes jomā aktuālākie jautājumi ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni, ir valsts apmaksātā rehabilitācija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un intelektuālās attīstības traucējumiem, atbalsts bezglutēna pārtikas un enterālo maisījumu iegādei, individuālo asistentu pieejamība bērniem ar invaliditāti, mājokļa pielāgošana personām ar invaliditāti, NRC «Vaivari» pakalpojumu pieejamība un kvalitāte u.c.
Tāpat vecāki sniedza virkni ierosinājumu veselības aprūpes jomas uzlabošanai, lai padarītu pakalpojumus kvalitatīvākus un pieejamākus plašākai pacientu grupai. Izskanēja argumentēts ierosinājums par atbalsta sistēmas izveidošanu personām krīzes situācijās, tajā skaitā, personām, kas pārdzīvo traumatisko šoku, kad ģimenē negaidīti ienāk slims bērniņš vai kada ģimenes locekļa slimība pārsteidz ģimeni.Šī bija kvalitatīva diskusija, kur jau sarunas gaitā tika rasti risinājumi dažādām problēmsituācijām. Savukārt jautājumiem, kuru rsināšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, plānots izveidot darba grupas, iesaistot arī NVO un vecākus. To, ka saruna bija jēgpilna apliecina arī Labklājības ministrijas pārstāvji, norādot, ka šī tikšanās deva ļoti daudz, un jādara viss, lai vecākiem, kurus piemeklējusi nelaime, būtu kvalitatīvas izvēles iespējas, lai paliktu kopā ar savu bērnu, vienlaicīgi neziedojot savu paša dzīvi un karjeru.

Šobrīd ir aktualizēts jautājums par atbalstu bezglutēna pārtikas iegādei, līdz ar to otrdien, 17.jūnijā notiek sēde Ministru kabinetā, kur tiks izskatīts jautājums par iespējamajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte".

Savukārt 18.jūnijā biedrības pārstāvji piedalīsies Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kur tiks izskatīts jautājums “Pakalpojumu pieejamība bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”.
Paralēli biedrība ir aktualizējusi jautājumu par NRC “Pakalpojumu pieejamību un sniegto pakalpojumu kvalitāti”. Aicinām  ģimenes, kurām ir aktuāla šī tēma, aktīvi iesaistīties, izsakot savu viedokli un sniedzot ieteikumus situācijas uzlabošanai.